ThorenGruppen överklagar Skolinspektionens beslut

ThorenGruppen överklagar Skolinspektionens beslut att återkalla tillståndet för Thoren Innovation School Stockholm.
Idag lämnades handlingarna in till myndigheten.

– Efter SI:s beslut förre veckan har vi agerat blixtsnabbt och nu hoppas vi att beslutet upphävs skyndsamt, inte minst gentemot alla de elever som vi – oavsett utgång i det här ärendet – vill och kommer ta ansvar för, säger Håkan Wallengren, gymnasiechef.

Under den tillsyn som Skolinspektionen genomförde på skolan förra hösten upptäcktes brister i skolans rutiner kring hanteringen och uppföljning inom några områden.

– Vi hävdar att dessa brister har åtgärdats och att beslutet inte baserar sig på dagens situation, särskilt med tanke på att SI för mindre än två år sedan helt godkände skolan. Därför vill pröva det i domstol. Vi har arbetat intensivt senaste månaderna för att åtgärda de brister som påtalats och har agerat kraftfullt genom en rad övergripande åtgärder, säger Wallengren.

De åtgärder som utförts är bland annat inom utbildning i klassrummen, gemensam struktur, individuell handledning, personalåtgärder och garanterad undervisningstid.

 

För mer information kontakta:

Håkan Wallengren, Gymnasiechef
hakan.wallengren@thorengruppen.se
010-33 10 004